Arbete och välfärd

Sex timmars arbetsdag blir en förlorad valfråga 2010 , skriver Samuel. Förlorad för de flesta och nedtystad från resten: MP och V (?). Men inte för Fi.  Och inte för Toyota som fått såväl nöjdare anställda som nöjdare kunder. Som tjänat på sin arbetstidsförkortning: Toyotamodellen. Tackar samtidigt Samuel för tipset om Nya Ekonomihandb0ken från ETC !  Etc Nya Ekonomihandboken

 

 

 

Lånar den på e-biblioteket tills boken + CD åter finns i lager.  Vill ju ha den nuuuuuuu…..

 Och boken som aldrig dök upp,  “ännu inte utgiven”, som var ständigt på väg, som jag väntat och väntat på, blev min i veckan: Towards Full and Decent Employment, med bidrag från bl.a. Diane Elson – 223 kr på Bokus.  Någon som redan läst och tyckt till, maila/kommentera gärna.

 Towards Full And Decent Employment

 

 

 

 

 

 

Äntligen tog några politiker, däribland m-regionrådet I Västra Götaland Johnny Magnusson, upp välfärden som en investering.  De missade tyvärr arbete (6-timmarsdag) som välfärd, men man kom åtminstone en bit på väg. Diskussionen handlar om att freda vård och skola i kristider, men en investering i välfärd, är oavsett konjukturläge en insats för framtiden.

Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har visat att samhällets totala kostnad för en person som hamnat utanför samhället på grund av långtidsarbetslöshet, psykisk ohälsa eller missbruk uppgår till mellan 15 och 70 miljoner kronor SvD Brännpunkt

Det här är så otroligt märkligt: att inga politiker någonsin verkar bry sig om att människor som far väl på livets resa kostar lite och vice versa.  Räddningsverket har räknat på vad ex. självmorden kostar i reda pengar. Att en vårdplats som förhindrar ett (1) självmord får kosta ca 18 miljoner för att vara lönsam. 18 miljoner…. Och förebyggs därtill flera självmordförsök, lönar sig en plats som kostar ca 34 miljoner. Nä, jag vet att ett människoliv aldrig kan mätas i pengar. Men om inte våra beslutsfattare tar hänsyn till de mänskliga värdena, borde väl de väl iaf förstå cash flow, kassaflöde in- och ut. Men hittills inte. Det kan inte bero på kunskapbrist eftersom det alltså finns beräkningar på att välfärdsinvesteringar de facto lönar sig.   Istället handlar det om en mytbildning, om en vördnad för de som alltid givits tolkningsföreträde, de som aldrig sett ekonomi som hushållning.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

– Marita –

 Suicid och samhällsekonomiska kostnader  Räddningsverket NCO 2004:7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.