Val till Eu – vadå, när då?

Enligt Synovate vet inte 2 av 3 väljare att det är eu-val i juni, vilket gynnar de borgerliga partierna. 40 procent av alliansväljarna känner till att det är EU-valår, jmfr med 29 procent av den rödgröna alliansens väljare . Valdeltagandet riskerar att nå bottenivå på 34 % enligt Novus Opinion . Kan ett så lågt valdeltagande ens räknas ur demokratisk synpunkt?

Förra året frågade Gudrun Schyman varför ingen vågade tala om eu-valet, om “blocköverskridande beröringsskräck . En rädsla och ointresse från etablerade partier som nu avspeglas i medborgarnas syn på eu-valet.  Vare sig media eller riksdagspartierna har lagt något krut alls på att informera om eu och ändå slår man upp rubriker att väljarna inte vet. Att väljarna struntar i att rösta. Konstigt………

Om nu vare sig media eller politikerna själva bryr sig, kanske kommunerna och skolorna gör det?  Nä, det verkar dåligt. Samtidigt finns en beredning för demokratifrågor inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som har “till uppgift att bidra till förnyelse av den lokala demokratin och skapa nya former för medborgarnas delaktighet.” Jahaaaa…”demokrati”, “delaktighet”..viktigt och aktuellt..eller……?:– Marita –

 

Under 2009 och 2010 driver beredningen programarbetet “Politisk delaktighet – en mänsklig rättighet och en förutsättning för demokrati”. Det går i huvudsak ut på att främja människors deltagande och inflytande i politiken. Enligt SKL:s kongressuppdrag ska förbundet verka för att medlemmarna får stöd i arbetet med att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna och skapa nya former för medlemmarnas delaktighet. Hur kan kommuner och landsting undanröja hinder som utestänger människor från politiskt deltagande? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att skapa ökad delaktighet? Det är exempel på frågor som beredningen kommer att arbeta med. Under hösten 2009 kommer dialogmöten att äga rum runt om i landet, vid dessa finns det möjlighet för politiker och tjänstemän att delta i programarbetet. källa

Men eu-valet, vart kommer eu in? Ingenstans så vitt jag kan se, maila gärna om jag har fel.  Man lyfter visserligen fram det lokala, men samtidigt har en rapport om förstagångsväljare i riksdagsvalet presenterats.

Med den tjusiga retoriken i åtanke är det mycket märkligt och bekymmersamt att skolorna stänger dörren för politisk information.

 

Valdeltagandet bland förstagångsväljare (data och analys från riksdagval)  SKL mars 2009

No Comments

GreXor

EU-valet är ju det viktigaste valet!

Det är ju då vi har chansen att få in Piratpartiet och ställa till rätta all oreda som s+Alliansen ställt den senaste tiden (och i framtiden) med FRA, IPRED, Spelutredningen och ACTA.

Om Piratpartiet tar många mandat i EU-parlamentet så kan vi skapa förändring.

Rösta på något annat parti i EU-valet ska man bara göra om man vill ha mer censur av internet (och andra media!), t ex obligatorisk registrering om man har en blog etc.

Piratpartiet är det enda parti som kan stoppa den här utvecklingen.

Reply
Fior i Västra Götaland

Hej GreXor
Som feminist håller jag med Dig: eu-valet är så viktigt! Fast för kvinnors rättigheter o mot hbt-fobi. Så det blir Feministiskt Initiativ. How knows, kanske blir det Fi o PP som skräller 🙂
/Marita

Reply
vmm

Kunskapen om valet är lägre på vänstersidan än på högersidan vilket antagligen gynnar högersidan.

Du som är så pigg på att påpeka könsskillnader: det politiska intresset och den politiska kunskapen är mindre bland kvinnor än bland män så du kan ju skriva att valet, och val överhuvud taget, gynnar män. Sedan kan man dra slutsatser av det. Men berätta gärna långt och utförligt om kvinnors politiska okunskaper och att demokrati därför gynnar män…

Okej, förlåt. Jag blev lite raljant där, men jag är trots allt antifeminist och blir väldigt trött på det eviga könifierandet av allt och alla. Könifierande är dumt och dåligt och om vi tar mitt exempel så skulle man med ett sk genusperspektiv ituta oss alla att kvinnor är okunniga och slutsatsen kanske blir att kvinnor inte borde få rösta eller att själva röstandet i sig innebär att kvinnor missgynnas och att vi därför borde avskaffa demokratin. Inget av dom alternativen är särskilt lockande.

(jodå, det där med att kvinnor har mindre politisk kunskap är faktiskt inget hittepå. Läste någon undersökning för några år sedan där dom frågat allmänna frågor om politik typ hur många ledamöter sitter i riksdagen, vilket eller vilka partier finns i regeringen, vad heter Sveriges utrikesminister, hur ofta är det val osv och kvinnor fick ett lägre resultat än män)

Reply
Fior i Västra Götaland

Helt OK, det är viktigt att peka på skillnader precis som Du gör… 🙂 och fråga sig varför. Jag kan inte kommentera undersökningen Du hänvisar till eftersom jag inte läst den. Men som Du vet är skillnader allra, allra oftast inte nedärvda, utan prydligt tillrättalagda gm förväntningar på de olika könen.

Nu hälsar jag på hos Dig en stund. Ses snart.

/Marita

Reply
Andreas

Jag håller till 100% med Grexor. Piratpartiet är det enda vettiga valet.

Reply
Fior i Västra Götaland

Mmmm, PP fiskar röster tror jag bestämt… 🙂 PP kan också få komma in i Eu på en liten, liten skärva, men det är Fi som behövs.
/Marita

Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.