Tack för en helt annan artikel, Calmfors!

Tack, å tack å TACK, för inlägget på Newsmill, Calmfors m.fl.!  Om jag inte läst och reagerat med fasa,  hade jag inte sökt och funnit Dan Josefssons artikel om jämviktsarbetslösheten. En 12 år gammal etc-artikel, mer relevant än någonsin: Därför får arbetslösheten aldrig försvinna . Läs och reflektera över hur den sjuka arbetsmarknadspolitiken skulle kunna friskna till.   Läs och fundera över hur välfärd skapar välfärd, hur det faktiskt är lönsamt att anställa en undersköterska. Dan visar på möjliga visioner, samtidigt som han visar på den krassa verklighet där arbetslöshet utgör ett särintresse: jämviktsarbetslösheten.  Jämviktsarbetslösheten som iklädes fårakläder och omvandlas till en allmänt önskemål, som  kramas av såväl Allians som Socialdemokrater.

Att höja a-kassan i lågkonjunktur, betyder förstås att sänka i högkonjunktur. Och eftersom det inte finns en vilja till noll arbetslöhet, kommer det alltid att finnas en önskvärd mängd människor som är arbetslösa. Människor – jo, de är faktiskt levande materia, även om man kan tro annat när de politiska ekonomerna (även benämnda nationalekonomer, men det sysslar med politisk verksamhet som gagnar särintressen och det är aldrig värdeneutralt) –   vars hushållsekonomi antingen handlar om hausse eller baisse. Goda tider –  ännu sämre ekonomi . Sämre tider – lite bättre ekonomi. Allvarligt talat???

Undrar hur 75-dagarsregelns arbetsförbud planerades? Calmfors m.fl tar för övrigt inte upp särregeln för kvinnor. En talande tystnad om det som inte finns, det som inte är viktigt.  Den straffarbetslöshet som socialdemokratin nyligen applåderat genom att  göra den till sin….100-dagarsregel….Sågs deltidsbegränsningen som ett effektivt verktyg i att hålla tillbaka löneutvecklingen?  Fler arbetslösa kvinnor höjer jämviktsarbetslösheten – var kvinnorna ett medel i den ekonomiska politiken?

Eller tänkte man inte alls?

–  Marita –

Esbatis Några ord om jämviktsarbetslöshet, modeller och prognoser, en lång men bra förklarande diskussion om vad det egentligen står i  Konjunkturintsitutets rapporter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.