Låt rätt män rösta

Optimal lösning på föräldraledigheten har riksdagsparet Gulan och Fredrik hittat. De byter såväl jobb-  som barnatillvaro med varandra.  Genom bytet vet de hur den andre har det hemma, hur det är att jobba och barnet får sin rätt till omsorg av båda.

Självklart är det extremt ovanligt att man kan byta rakt av. Ovanligt är det också att Fredrik som politiker är föräldraledig. Manliga politiker och chefer är de som tar ut minst tid med sina barn. Politiker som beslutar om föräldraförsäkringen, tillbringar minst tid med sina barn. Politiker som hänvisar till “fria viljan”, den där som barnen får vänta på i mer än 200 år, friskriver sig själva från föräldraansvar.  Politiker som vet att ett ojämnt uttag skapar olika villkor för kvinnor och män i arbetslivet. 

Mest ansvar tar förskolepersonal och matematiker/statistiker. De som ser barns utveckling och de som kan räkna.  Räkna på egen, mammans och på sina barns framtid. Inför votering i riksdagen om individualiserad föräldraförsäkring, är det rimligt att man gör som i fallet Gulan och Fredrik: byter plats. Riksdagsmännen jobbar på förskolan eller beräknar. Räknar på något de inte funderat över tidigare  – ex. hur mycket en deltidarbetslös kvinna förlorar på att arbeta.  Eller fundera över varför kvinnor fortfarande drygar ut hushållskassan och mannen står för försörjningen

Männen i förskolan och de manliga statistikerna röstar för en individualiserad föräldraförsäkring i riksdagens kammare.  Så kanske riksdagsmännen kan komma tillbaka senare. Efter uppehållet med sina barn förstås.

–  Marita –

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.