Männen i Davos

Det ekonomiska mötet i Davos är slut och ledarna är rörande eniga om att klimatfrågan inte för överskuggas av finanskrisen. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon menade att ”Vi måste lyckas i Köpenhamn, det blir ingen andra chans här”. Men hur skall det gå till när man inte inser att allt hänger ihop. När marknaden som överordnat system kvarstår, profittänkandet och tillväxttanken lämnas okritiserad, då handlar det enbart om att bevara och skydda rådande maktstrukturer i stället för att ta vara på detta gyllene tillfälle till att börja se nya möjligheter. Systemt är sjukt och väljer man att bara behandla symptomen så kommer det inte att bli något tillfriskande, vilket är mycket oroande för oss alla och vår kära jord.

-Carolina-

No Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.