Arbetstidsförkortning, inget för Miljöpartiet

Läser Alexander Chamberlands förklaring till varför han lämnar Miljöpartiet för Feministiskt Initiativ . Han skriver bl.a.:

Systemkritiken – Jag är oerhört kritisk till Miljöpartiets utveckling. Jag vill förändra samhället från grunden och det känns som om mp allt mer argumenterar utifrån det kapitalistiska tillväxtivrande systemets grunder. Det är inom det kapitalitiska systemet som mp agerar. Det slösas tid på att debattera konkurrenskraft när det kommer till miljövänliga bränslen istället för om att säkra framtiden för kommande generationer. Det är ju det som frågan EGENTLIGEN handlar om, vi borde inte för ett ögonblick ge nyliberaler problemformuleringsföreträdet! Detta gör vi tydligt när vi låter bli att prata om tillväxtkritik, som borde vara ett av mp:s grundfundament (och 6 timmars arbetsdag anses tydligen vara för radikalt nu för tiden också).

Miljöpartiet som stod för något nytt, ett alternativ till tillväxtmantrat – har de verkligen sadlat om? Är de så maktkåta att det viktiga, grunden kan förhandlas bort i ett trollslag?

Tyvärr är det så. Birger Schlaug återger förra årets budgetdebatt . Och jag blir sorgsen, uppriktigt ledsen:

Anders Borg (m): “Miljöpartiets ideologiska kärnidé är att vi arbetar mindre, att det ska finnas större möjligheter att lämna förvärvslivet, att arbetstiden ska kortas och att ledigheterna ska bli fler. Det är den ideologiska kärnan i Miljöpartiets ekonomiska politik.

Mikaela Valtersson (mp): “Jag tror att det blir en mer seriös och bättre debatt om vi fokuserar på den politik som faktiskt förs av olika partier. För vår del handlar det om att vi efterfrågar och vill ha mer satsningar på utbildning och arbetstillfällen. Det är just det som vår kritik mot regeringen gäller, alltså att de inte gör mer.

Anders Borg (m): “Varför inte stå för det som är Miljöpartiets kärnidé? Varför inte berätta att ni vill minska arbetstiden, att ni vill öka ledigheten?

Mikaela Valtersson (mp): “Mig veterligen har vi inga förslag – Anders Borg kan väl i så fall visa på dem – som handlar om att människor ska vara mer lediga.

Anders Borg (m): “Ni vill inte ha en arbetslinje. Ni vill ändra fundamenten för den svenska modellen… Där finns skiljelinjen, och jag tycker att det vore bättre om Miljöpartiet fullt ut också stod för det som är partiprogrammets grundbult.

Mikaela Valtersson svär sig fri från arbetstidsförkortningen. Svär sig fri från en av MP:s grundstenar.  Nu när chansen finns, när ohälsotal, arbetslöshet och finanskris väver ett mönster av samhällssjuka, då backar MP. Istället för att stå för ett framtidsalternativ,  vänder man en bättre framtid ryggen.

Miljöpartiets framtid är deras kritiker.  Fortsätter transformeringen till ett betonggrått och utslätat parti utan visioner, får man börja skriva sin historia. Upp som en sol, ned som en pannkaka.

– Marita –

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.