Om oss

Vi är Feministiskt Initiativ avdelning Västra Götaland (FiVG). En avdelning är en medlemsgrupp som omfattar ett län eller en region, med egna stadgar och styrelse, och som kan ställa upp i val. FiVG arbetar med politik för region Västra Götaland. Vi är också ett stöd för lokala medlemsgrupper i Västra Götaland.

Organisationsnummer:  802442-0351
Plusgiro: 47 97 70-0
Facebook Twitter E-post: vastragotaland@feministisktinitiativ.se

Förtroendeposter

Följande förtroendeposter valdes på årsmötet den 19:e mars 2017.

Styrelse

Ordförande: Anna Rosén
Kassör: Kristin Sott
Ledamöter: Jenny Levander, Martin Jordö, Sarah Blomén, Britt Fornander och Peter Sunnergren.

Revisorer

Ordinarie revisor är Ronald Rami med suppleant Gudrun Tiberg.

Valberedning

Valberedningen består av Anette Tengby, Maj‐Lis Algirène och Jonathan Krite.

Stadgar

Gällande stadgar för FiVG finns här som PDF.